<p>Kian är marknadschef på Axo Finans och har stor erfarenhet inom ekonomi och sparande. Han ansvarar för innehållet som publiceras och kvalitetssäkrar informationen på webbplatsen.</p>
By Kian Møller

Kian är marknadschef på Axo Finans och har stor erfarenhet inom ekonomi och sparande. Han ansvarar för innehållet som publiceras och kvalitetssäkrar informationen på webbplatsen.

Reporänta

Vad är reporänta?

Reporänta är det tidigare namnet för det som idag kallas styrränta. Den är en central del av svensk penningpolitik och ekonomi. Men hur påverkar det oss i vardagen? I den här artikel kommer vi att gå igenom reporäntans betydelse, dess funktion och hur det påverkar hushåll, företag och ekonomin som helhet.

Vad betyder reporänta?

Vad betyder reporänta egentligen? Reporänta, även kallad styrränta, är den ränta som Sveriges Riksbank tar ut när de lånar ut pengar till landets banker i form av så kallade repor. Denna ränta fungerar som en grund för de räntor som bankerna i sin tur tar ut från sina kunder, vilket innebär att reporäntan har stor inverkan på hushållens och företagens lånekostnader. Så när du exempelvis vill låna pengar påverkas du av Riksbankens reporänta.

Reporäntans funktion

Riksbanken är en oberoende myndighet som ansvarar för att säkerställa en stabil penningpolitik i landet. Riksbanken har som mål att upprätthålla en låg och stabil inflation, som för närvarande är satt till 2 procent per år. För att nå detta mål använder Riksbanken reporäntan som sitt viktigaste verktyg. Det är ett penningpolitiskt verktyg och reporäntan påverkar inflation och den ekonomiska aktiviteten i landet. Genom att höja eller sänka reporäntan (styrräntan) kan Riksbanken då påverka bankernas utlåning och utlåningsränta och därmed hushållens och företagens ekonomiska beteende. Exempelvis vid en sänkt reporänta blir räntekostnaden för privatlån eller bolån vanligtvis lägre. Medans en högre reporänta ofta leder till att räntan på lån ökar. Vid en ökning av räntan ser fler över sin ekonomi, och att samla lån för att få ned kostnader blir vanligare. Reporäntan har inverkan på stora delar av ekonomin och är ett kraftfullt verktyg. 

Hur påverkas reporäntan?

Reporäntan kan påverkas av en rad faktorer, såsom ekonomisk tillväxt, inflation, arbetslöshet, och förändringar i råvarupriser. Riksbanken följer dessa indikatorer noggrant och justerar reporäntan efter behov för att uppnå sina penningpolitiska mål.

Orsaker till höjd reporänta

Det finns flera anledningar till att Riksbanken kan välja att höja reporäntan. Här går vi igenom de två viktigaste:

Inflation

Om inflationen ökar snabbare än vad Riksbanken anser vara lämpligt, kan de besluta att höja reporäntan. Det gör de för att minska inflationstrycket och återställa prisstabiliteten i ekonomin. Enligt riksbankens beslut bör inflationen hållas omkring 2 % för att uppnå en god ekonomisk stabilitet i landet.

Ekonomisk tillväxt

Riksbanken kan också höja reporäntan (styrräntan) om den ekonomiska tillväxten är stark och bedöms kunna leda till högre inflation. Höjd reporänta bromsar då tillväxten något och minskar risken för överhettning av ekonomin.

Vad innebär höjd reporänta?

Så hur påverkar riksbankens reporänta svenska folkets privatekonomi? När reporäntan höjs påverkas ekonomin på olika sätt. Här går vi igenom några av de viktigaste konsekvenserna.

Effekter på hushåll och företag

En höjd reporänta (styrränta) innebär generellt högre räntor på lån och krediter. Det kan leda till att hushåll och företag får ökade räntekostnader, vilket i sin tur kan påverka konsumtion och investeringar negativt. När räntorna ökan blir det dyrare att låna pengar, vilket kan leda till minskad efterfrågan på lån och därmed lägre skuldsättning. När räntan höjs är det en bra ide att se över sina lån. Jämför lån är  något som är extra viktigt när kostnaden för att låna ökar. 

Effekter på finansiella marknader

Den höjda reporäntan (styrräntan) påverkar också finansiella marknader. Aktiemarknaden kan påverkas negativt eftersom högre räntor kan göra det mindre attraktivt att investera i aktier jämfört med räntebärande placeringar. Räntemarknaden påverkas också av höjd reporänta, då obligationers och andra räntebärande värdepapperers pris kan sjunka när räntan stiger.

Hur påverkas låneräntor?

När de hos Riksbanken höjer reporäntan (styrräntan) påverkas låneräntorna, både för bolån och privatlån.

Bolån och höjd reporänta

Höjd reporänta (styrränta) innebär ofta att bolåneräntorna stiger. Detta kan leda till att hushåll med bolån får ökade räntekostnader, vilket kan påverka deras disponibla inkomst och möjlighet att konsumera. För den som har eller planerar att ta ett bolån kan det också innebära att det blir dyrare att låna pengar till bostadsköp.

Privatlån och höjd reporänta

Även räntorna på privatlån, såsom blancolån och konsumtionslån, påverkas av höjd den höjda räntan. Högre räntor på privatlån kan göra det dyrare för hushåll att låna pengar för konsumtion eller investeringar, vilket kan leda till minskad efterfrågan på dessa typer av lån.

Så påverkas sparande och investeringar

När reporäntan (styrräntan) höjs blir det generellt sett mer attraktivt att spara pengar, eftersom sparande i räntebärande placeringar kan ge en högre avkastning. Samtidigt kan högre räntor göra det mindre attraktivt att investera eller placera pengar i aktier, eftersom avkastningen i jämförelse med räntebärande placeringar kan minska.

Så kan du förbereda dig inför en räntehöjning

Räntan förändras med tiden och kan både öka och minska över tid. Det är därför viktigt att ha en plan och skapa utrymme i din ekonomi om reporäntan skulle höjas i framtiden.

Sänka din skuldsättning

Då reporäntan påverkar räntan på lån är ett bra sätt att förbereda sig att minska sin skuldsättning. Genom att betala av på lån och skapa en ekonomisk buffert blir du mindre sårbar för förändringar i räntan.

Skapa en buffert

Att ha en ekonomisk buffert är viktigt för att klara av oförutsedda utgifter och förändringar i vardagen och vara förberedd när ränteläget förändras. Genom att spara en summa motsvarande 3-6 månaders utgifter får man en trygghet och kan undvika att behöva låna pengar vid en höjd ränta.

Axo finans logga
Axo finans logga

Axo Finans jämför räntor

Axo Finans är en låneförmedlare som hjälper dig att hitta bättre lån och samla dina befintliga lån. Genom samarbete med ett flertal banker och långivare har vi möjlighet att erbjuda en bred lånejämförelse. Vi jämför lån så att du kan välja ut ett bra lån för dig.

Ansök här