Integritetspolicy

1 Allmänt

 1. Denna integritetspolicy (”Policyn”) beskriver hur Axo Finans AB, org.nr 556907-5673, (”Axo”, ”vi”, ”vår”, ”våra” eller ”oss”) behandlar personuppgifter i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster (”Tjänsterna”), t.ex. då du gör en låneansökan, vid användning av vår hemsida och samt i övrigt när du interagerar med oss.
  1. I Policyn beskrivs bland annat hur vi samlar in, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt hur vi arbetar med att säkerställa att sådana personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
  2. Begrepp som används i Policyn ska ha samma innebörd som i Förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).
 • Såvida annat inte anges nedan är Axo personuppgiftsansvarig i förhållande till den personuppgiftsbehandling som beskrivs i Policyn. Det åligger därmed oss att se till att den behandling av personuppgifter som vi är personuppgiftsansvarig för sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Inom ramen för tillhandahållandet av Tjänsterna behandlar vi de kategorier av personuppgifter om dig som anges under avsnitt 4 nedan.
  • Även andra kategorier av personuppgifter än de som anges i avsnitt 4 nedan kommer att behandlas av oss beroende på ändamålet för behandlingen och beroende på vilka personuppgifter vi mottar från dig eller andra aktörer.

Vi behandlar personuppgifter för nedan ändamål:

4.1 För att tillhandahålla Tjänsterna
 • Vi behandlar personuppgifter för det övergripande syftet att tillhandahålla Tjänsterna till våra användare, t.ex. för att bistå vid och administrera låneansökningar inkluderat att inhämta kreditupplysningar. När du gör en låneansökan via Axo upprättas ett aktivt kundförhållande mellan dig och Axo. Detta kundförhållande löper under en period på 18 eller 24 månader (”Låneansökningsperioden”) oavsett om du beviljas ett lån eller inte. I det fall du beviljas ett lån löper perioden på 24 månader. Om du inte beviljas ett lån löper perioden på 18 månader. Under handläggningen av din låneansökan kommer vi att löpande inhämta information om statusen på din ansökan från de banker och finansieringsinstitut som din ansökan skickats till.
  • De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är bland annat namn, adress, personnummer, e-post, telefonnummer, önskat lånebelopp och löptid, syfte med lånet, anställningstid, utbildning, medborgarskap, ursprungsland, antal år i Sverige, årsinkomst, civilstånd, boendestatus, boendetid på adressen, antal barn under 18 år, make/makas årsinkomst, boendekostnad, barnbidrag per månad, bostadsskuld, studieskuld, fordonsskuld, total kreditskuld, belopp för refinansiering, kontouppgifter. kontaktuppgifter, personnummer, transaktionsdata, kredituppgifter och annan betalningsinformation och teknisk information om den tjänst som beställs, din IP-adress, den tid och datum du besökte vår hemsida eller applikation samt information om din webbläsare. Ovan uppgifter inhämtas direkt från dig i samband med att du fyller i vårt dynamiska ansökningsformulär. Notera att du inte nödvändigtvis kommer att bli ombedd att lämna samtliga av dessa uppgifter.
  • Utöver ovan angivna uppgifter inhämtar vi själva ditt skuldsaldo samt din IP-adress. Från kreditupplysningsföretaget UC mottar vi även ditt fullständiga namn, adress, kreditinformation inklusive betalningsanmärkningar (denna information inhämtas endast gällande huvudansökanden) och skuldsaldo.
  • Notera att kreditupplysningen kan komma att genomföras av någon av våra samarbetspartners. I sådant fall kommer vi att överföra dina personuppgifter till aktuell partner för att möjliggöra inhämtning av upplysningen.
  • Den rättsliga grunden för ovan angivna ändamål är det avtal du ingår med oss. Behandlingen av personuppgifter som sker för detta ändamål är således nödvändig för att vi ska kunna fullgöra de avtal vi ingår med våra användare som syftar till att tillhandahålla Tjänsterna.
  • Personuppgifter som behandlas för detta ändamål kommer att överlämnas till de banker och finansieringsinstitut som vi samarbetar med Dessa kommer i sin tur behandla dina personuppgifter för att bedöma om de ge dig ett låneerbjudande.
  • Den personuppgiftsbehandling som utförs för detta ändamål innebär att vi använder oss av automatiserat beslutsfattande av dina personuppgifter. Beslutsfattandet sker genom en bedömning av vilka banker och finansieringsinstitut som din ansökan ska överföras till. Bedömningen sker utifrån ett antal kriterier, däribland uppgift om din kreditvärdighet. Beslutsfattandet baseras på de uppgifter du själv lämnat samt uppgifter vi inhämtat om dig från UC. Du har rätt att i vissa fall begära en manuell beslutsprocess.
  • Vi behandlar personuppgifter under Låneansökningsperioden, det vill säga under 18 eller 24 månader från det att du gjorde din låneansökan, samt den längre period som är nödvändig för att vi ska kunna bevaka våra intressen och för att kunna fullgöra våra avtalade skyldigheter gentemot våra kunder.
4.2 För att kontakta dig under Låneansökningsperioden
 • Vi behandlar personuppgifter under Låneansökningsperioden för att kunna kontakta dig i samband med handläggningen av din ansökan. Vi kommer att kontakta dig via telefon, SMS och e-post. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är bland annat namn, adress, personnummer, e-post och telefonnummer.
  • Den rättsliga grunden för ovan angivna ändamål är det avtal du ingår med oss. Behandlingen av personuppgifter som sker för detta ändamål är således nödvändig för att vi ska kunna fullgöra de avtal vi ingår med våra användare som syftar till att tillhandahålla Tjänsterna.
  • Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål inhämtas huvudsakligen direkt från dig i samband med att du genomför en ansökan eller använder Tjänsterna. I vissa fall inhämtas uppgifter från tredje part såsom kreditupplysningsbolagen UC, Bisnode, Creditsafe och andra allmänt tillgängliga datakällor och andra bolag i vår koncern om så krävs för att uppdatera din kontaktinformation, inkluderat din adress och telefonnummer.
  • Vi behandlar personuppgifter under Låneansökningsperioden, det vill säga under 18 eller 24 månader från det att du gjorde din ansökan, samt den längre period som är nödvändig för att vi ska kunna bevaka våra intressen och för att kunna fullgöra våra avtalade skyldigheter gentemot våra kunder.
4.3 För att erbjuda dig försäkring
 • Om du vill ansöka om låneförsäkring behandlar vi personuppgifter för att vidarebefordra ansökan till ett försäkringsbolag. Om du beviljas försäkring kommer försäkringsbolaget underrätta oss om detta samt om du vill ändra försäkringsbeloppet eller om försäkringen sägs upp av dig eller försäkringsbolaget. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är bland annat bland annat namn, adress, personnummer, e-post och telefonnummer, anställningsstatus, inkomst, ålder, boendeförhållanden, innehav av bil, kredituppgifter och annan betalningsinformation samt försäkringsinnehav.
  • Den rättsliga grunden för ovan angivna ändamål är det avtal du ingår med oss. Behandlingen av personuppgifter som sker för detta ändamål är således nödvändig för att vi ska kunna fullgöra de avtal vi ingår med våra användare som syftar till att tillhandahålla Tjänsterna.
  • Den personuppgiftsbehandling som utförs för detta ändamål innebär att vi använder oss av automatiserat beslutsfattande av dina personuppgifter. Beslutsfattandet sker genom en bedömning av om det är möjligt att erbjuda dig en försäkring utifrån ett antal kriterier, däribland uppgift om din kreditvärdighet. Beslutsfattandet baseras på de uppgifter du själv lämnat samt uppgifter vi inhämtat om dig från UC. Du har rätt att i vissa fall begära en manuell beslutsprocess.
  • När du begär att vi ska bistå dig vid en ansökan om försäkring inhämtas personuppgifterna direkt från dig. Information om eventuella ändringar och uppsägningar av din försäkring mottas av försäkringsbolaget.
  • Vi behandlar personuppgifter under Låneansökningsperioden, det vill säga under 18 eller 24 månader från det att du gjorde din låneansökan, samt den längre period som är nödvändig för att vi ska kunna bevaka våra intressen och för att kunna fullgöra våra avtalade skyldigheter gentemot våra kunder.
4.4 För att utveckla och förbättra Tjänsterna
 • Vi behandlar personuppgifter i samband med att du använder Tjänsterna eller på annat sätt interagerar med oss. Detta i syfte att löpande kunna utveckla och förbättra användarupplevelen eller hastigheten på Tjänsterna. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är bland annat namn, adress, personnummer, e-post, telefonnummer, önskat lånebelopp och löptid, syfte med lånet, anställningstid, utbildning, medborgarskap, ursprungsland, antal år i Sverige, årsinkomst, civilstånd, boendestatus, boendetid på adressen, antal barn under 18 år, make/makas årsinkomst, boendekostnad, barnbidrag per månad, bostadsskuld, studieskuld, fordonsskuld, total kreditskuld, belopp för refinansiering, kontouppgifter, transaktionsdata, kredituppgifter och annan betalningsinformation och teknisk information om den tjänst som beställs, din IP-adress, den tid och datum du besökte vår hemsida, uppgift om andra ansökningar du gjort hos oss, ditt ansökningsmönster eller applikation samt information om din webbläsare.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra Tjänsterna och vår hemsida.
  • Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål inhämtas huvudsakligen direkt från dig i samband med din användning av Tjänsterna. I vissa fall kommer uppgift om namn, adress, telefonnummer och e-post att inhämtas från tredje part såsom kreditupplysningsbolagen UC, Bisnode, Creditsafe och andra allmänt tillgängliga datakällor och andra bolag i vår koncern.
  • Personuppgifter som behandlas för detta ändamål lagras för en period om 36 månader från det att du senast använde Tjänsterna.
4.5 För att identifiera och motverka missbruk och bedrägerier
 • Vi behandlar personuppgifter för att säkerställa kundsäkerhet och förhindra missbruk av våra Tjänster och vår hemsida samt för att motverka bedrägerier. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är bland annat namn, adress, personnummer, e-post, telefonnummer, önskat lånebelopp och löptid, syfte med lånet, anställningstid, utbildning, medborgarskap, ursprungsland, antal år i Sverige, årsinkomst, civilstånd, boendestatus, boendetid på adressen, antal barn under 18 år, make/makas årsinkomst, boendekostnad, barnbidrag per månad, bostadsskuld, studieskuld, fordonsskuld, total kreditskuld, belopp för refinansiering, kontouppgifter, transaktionsdata, kredituppgifter och annan betalningsinformation och teknisk information om den tjänst som beställs, din IP-adress, den tid och datum du besökte vår hemsida eller applikation samt information om din webbläsare.
  • Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att upprätthålla kundsäkerheten genom motverkande av missbruk och bedrägerier.
  • Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål inhämtas direkt från dig i samband med att du använder Tjänsterna, exempelvis då du genomför en låneansökan. I vissa fall kommer uppgift om namn, adress, telefonnummer och e-post att inhämtas från tredje part såsom kreditupplysningsbolagen, UC, Bisnode, Creditsafe och andra allmänt tillgängliga datakällor och andra bolag i vår koncern.
  • Vi behandlar personuppgifter under 36 månader från att du sist använde Tjänsterna samt den längre period som är nödvändig för att vi ska kunna bevaka våra intressen och för att kunna fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk.
4.6 För att registrera en kreditvärdighetssprofil
 • Vi behandlar personuppgifter för att, i samband med att du ansöker om ett lån, möjliggöra registrering av en kostnadsfri profil på vår systersida (https://uscore.se/). Denna registrering syftar till att du ska kunna kontrollera din kreditvärdighet under låneansökningsprocessen. Behandlingen innebär att vi samlar in och överför dina personuppgifter till Defero AS, som i sin tur registrerar en profil åt dig. Profilen kan aktiveras av dig via SMS, e-port eller telefon. Notera att profilen är föremål för uScores användarvillkor och integritetspolicy. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är bland annat namn, adress, personnummer, e-post, telefonnummer, önskat lånebelopp och löptid, syfte med lånet, anställningstid, utbildning, medborgarskap, ursprungsland, antal år i Sverige, årsinkomst, civilstånd, boendestatus, boendetid på adressen, antal barn under 18 år, make/makas årsinkomst, boendekostnad, barnbidrag per månad, bostadsskuld, studieskuld, fordonsskuld, total kreditskuld, belopp för refinansiering, kontouppgifter, transaktionsdata, kredituppgifter och annan betalningsinformation.
  • Den rättsliga grunden för ovan angivna ändamål är ditt samtycke.
  • Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål inhämtas direkt från dig i samband med att du genomför en låneansökan. I vissa fall kommer uppgifterna att inhämtas från Axo samt tredje part såsom kreditupplysningsbolagen UC, Bisnode, Creditsafe och andra allmänt tillgängliga datakällor och andra bolag i vår koncern.
  • Vi behandlar personuppgifter under Låneansökningsperioden, det vill säga under 18 eller 24 månader från det att du gjorde din låneansökan, samt den längre period som är nödvändig för att vi ska kunna bevaka våra intressen och för att kunna fullgöra våra avtalade skyldigheter gentemot våra kunder.
4.7 För marknadsföring av Tjänsterna och tilläggstjänster
 • Vi behandlar personuppgifter för att marknadsföra Tjänsten och tilläggstjänster som tillhandahålls av oss och våra samarbetspartners. För att tillse att mottagaren får intressant och relevant information behandlar vi information om våra kunders användning av Tjänsterna, för att på sätt kunna bedöma om det finns möjlighet att erbjuda bättre och billigare finansiella produkter och tjänster från oss och våra samarbetspartners. Marknadsföringen sker genom e-post, inkluderat genom utskick av nyhetsbrev. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är bland annat namn, adress, personnummer, e-post, telefonnummer, önskat lånebelopp och löptid, syfte med lånet, anställningstid, utbildning, medborgarskap, ursprungsland, antal år i Sverige, årsinkomst, civilstånd, boendestatus, boendetid på adressen, antal barn under 18 år, make/makas årsinkomst, boendekostnad, barnbidrag per månad, bostadsskuld, studieskuld, fordonsskuld, total kreditskuld, belopp för refinansiering, kontouppgifter, transaktionsdata, kredituppgifter och annan betalningsinformation och teknisk information om den tjänst som beställs, din IP-adress, den tid och datum du besökte vår hemsida eller applikation samt information om din webbläsare.
  • För detta ändamål kommer vi även att dela dina kontaktuppgifter såsom din e-post, med sociala medier däribland Facebook.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke.
  • Personuppgifterna inhämtas som utgångspunkt direkt från dig. I vissa fall kommer uppgifterna att inhämtas från tredje part såsom kreditupplysningsbolagen UC, Bisnode, Creditsafe och andra allmänt tillgängliga datakällor och andra bolag i vår koncern.
  • Vi lagrar personuppgifterna för detta ändamål Låneansökningsperioden, det vill säga under 18 eller 24 månader från det att du gjorde din låneansökan.
 • Vi kommer att föra över personuppgifter till andra bolag inom samma koncern som Axo inom ramen för de ändamål som anges i Policyn.
  • I det fall det är nödvändigt för ett av de ändamål som anges i Policyn delar vi även dina personuppgifter med andra företag. I vissa fall är dessa företag s.k. personuppgiftsbiträden i förhållande till oss. Det är företag som behandlar information på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden är det endast för specifika och på förhand bestämda ändamål vilka är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden och kontrollerar att samtliga biträden lämnar tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter.
  • Vi delar också personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, däribland de banker och finansieringsinstitut som behandlar din låneansökan. Sådan behandling kan ske med hjälp av automatiskt beslutfattande. Du har i vissa fall rätt till en manuell handläggning av din ansökan. För information eller frågor om den personuppgiftsbehandling som sker då en bank eller finansieringspartner prövar din ansökan hänvisar vi till den berörda banken. De verksamheter vi kommer att överföra personuppgifter till anges i Bilaga 1.
  • Vi överför endast personuppgifter till tredje land (dvs. utanför EU/EES) i det fall (i) EU-kommissionen beslutat att det aktuella landet har en adekvat skyddsnivå, (ii) mottagaren av personuppgifter har undertecknat ett bindande och verkställbart avtal som innebär tillräckliga garantier avseende skydd för de personuppgifter som överförs, eller (iii) om det finns en annan rättslig grund enligt tillämplig dataskyddslagstiftning för sådan överföring.
  • De tredje länder till vilka vi kommer att överföra personuppgifter samt uppgift om relevant grund och tillämplig skyddsåtgärd för överföring anges i Bilaga 1.
  • Vi kommer även att lämna ut personuppgifter till myndigheter eller andra offentliga aktörer i det fall sådant utlämnande krävs enligt lag.
 • Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder i förhållande till de personuppgifter som behandlas enligt Policyn. När så är påkallat utför vi bland annat anonymisering och pseudonymisering av personuppgifter. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att förhindra avsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas.
  • Ytterligare information om de skyddsåtgärder som vi har vidtagits erhålls genom att kontakta oss i enlighet med avsnitt 10.1 nedan.
 • Vi behandlar endast personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Vi lagrar inte personuppgifter för en längre period än vad som är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, inkluderat GDPR.
  • Vi anonymiserar uppgifterna så snart som möjligt efter att de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Vi förbehåller oss rätten att avidentifiera uppgifterna så att informationen kan användas för statistiska ändamål.
 • Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter:
 • Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och i så fall få en kopia av dessa - ett så kallat registerutdrag - tillsammans med viss närmare information.
 • Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Du har emellertid alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.
 • Du har rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna markeras så att de i framtiden endast behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och då du begärt rättelse. I sådana fall kan vi behöva göra vissa egna kontroller innan vi rättar personuppgifterna. I mellantiden fram till att våra kontroller är genomförda kommer behandlingen att begränsas.
 • Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke i det fall en behandling av personuppgifter grundas på just samtycke.
 • Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade (s.k. rätten att bli bortglömd), vilket dock inte är en absolut rättighet. Rätten gäller bara i det fall förutsättningarna enligt art. 17 i GDPR är uppfyllda, t.ex. om personuppgifterna i fråga inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller i det fall du återkallar ditt samtycke (om behandlingen i fråga sker med samtycke som rättslig grund).
 • Du har, om inget undantag är tillämpligt, rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundar sig på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.
 • Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling. Om du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till en personuppgiftsansvarig eller om du lämnat uppgifterna med anledning av ett avtal kan du begära att få ut uppgifterna. Förutom att begära att få ut uppgifterna kan du också begära att personuppgifterna ska överföras till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. ett annat företag om du vill använda deras tjänster istället. Notera dock att vi endast behöver överföra uppgifterna till ett annat företag om det är tekniskt genomförbart.
  • Du kan kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan i det fall du har frågor eller klagomål gällande vår behandling av personuppgifter, eller om du önskar utnyttja någon av ovanstående rättigheter. Vänligen notera att vissa rättigheter är begränsade enligt lag. Detta innebär att vi under vissa omständigheter inte är skyldiga att tillgodose en begäran om att nyttja en viss rättighet.
   • I det fall du vill framföra ett klagomål avseende vår behandling av personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på www.imy.se/kontakta-oss/.
 • Vi reserverar oss rätten att från tid till annan göra ändringar i Policyn. Datumet för senaste ändring anges nedan. Alla ändringar i Policyn kommer att publiceras på vår webbsida. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad på innehållet i Policyn för att hålla koll på eventuella ändringar av densamma.
  • Om vi ändrar Policyn på ett sätt som innebär en väsentlig förändring kommer vi att informera berörda parter i god tid före det att ändringarna träder i kraft och, om tillämpligt, begära att sådana parter läser igenom och godkänner Policyn på nytt.
 1. Har du frågor om Policyn eller vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på:

E-post: kundservice@axofinans.se

Bilaga 1

Tekniska systemleverantörer

Vi lämnar ut dina kontaktuppgifter till våra tekniska systemleverantörer som agerar så kallade personuppgiftsbiträden i förhållande till Axo Finans AB vid behandlingen av dina personuppgifter. Dessa framgår av översikten nedan.

 • Amazon Web Services EMEA SARL ("AWS Europe") är teknisk hostingpartner och lagrar personuppgifterna på sina servrar i Sverige.
 • Webhuset AS är teknisk hostingpartner och lagrar personuppgifterna på sina servrar i Norge.
 • UC AB behandlar personuppgifter för att göra kreditupplysningar.
 • Make AS använder personuppgifterna för att skicka e-post till dig på våra vägnar.
 • Google, Inc. lagrar personuppgifterna i samband med e-posthantering och för att rikta reklam till dig på våra vägnar.
 • Kundo AB lagrar personuppgifterna i samband med e-posthantering.
 • Link Mobility ASA använder personuppgifterna för att skicka SMS till dig på våra vägnar.
 • Eurobate AS använder personuppgifterna för att skicka SMS till dig på våra vägnar.
 • Mailchimp, Inc. använder personuppgifterna för att skicka e-post till dig på våra vägnar.
 • Trustpilot.com använder personuppgifterna för att skicka e-post till dig på våra vägnar.
 • Twilio Inc. använder personuppgifterna för att skicka e-post till dig på våra vägnar.
 • Facebook, Inc. använder personuppgifterna för att erbjuda chatmöjligheter samt rikta reklam till dig på våra vägnar.
 • Microsoft Ads, använder personuppgifterna för att rikta reklam till dig på våra vägnar.
 • Ortto Inc. använder personuppgifter i syftet att förbättra kundupplevelsen.
 • InfraCom Communications AB, använder personuppgifter i samband med hantering av utringande samtal.
 • Leaddesk AB, använder personuppgifter i samband med hantering av utringande samtal.