ANVÄNDARVILLKOR

V4 28.06.2023

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller för användning av vår tjänst (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Axo Finans AB, Vasagatan 12, 111 20 STOCKHOLM, org. nr. 556907-5673 (”Axo”).

Genom att registrera dig som användare eller genom att använda Tjänsten accepterar du Villkoren och bekräftar att du läst Axos Personuppgiftspolicy.

Beskrivning av tjänsten

1. Tjänster består dels av att Axo bistår dig genom en låneansökningsprocess, dels genom att Axo därefter säkerställer att du fortsatt mottar relevanta erbjudanden och information utifrån de kriterier du angivit i din låneanskan. 

2. När du skickar en låneansökan via Axo etableras ett aktivt kundförhållande mellan dig och Axo. Detta kundförhållande löper under en period på 18 eller 24 månader (”Låneansökningsperioden”) oavsett om du beviljas ett lån eller inte. I det fall du beviljas ett lån löper perioden på 24 månader. Om du inte beviljas ett lån löper perioden på 18 månader.

3. Under den period då Låneansökningsperioden löper kommer vi kontakta dig om vi har lånerbjudanden till dig, antingen omedelbart eller senare under perioden. Vi kan också komma att kontakta dig för att ge dig information som kan ha betydelse för din låneansökan eller din privatekonomi, såsom räntestigningar, ändrade marknadsvillkor m.m.

4. När du ansöker får du samtidigt en profil på vår systersida Min Kredit Koll (www.minkreditkoll.se) där du kan kontrollera din kreditscore under Låneansökningsperioden. Vi kommer att bjuda in dig till att aktivera denna profil via SMS, e-post eller telefon.

5. Det är frivilligt och kostnadsfritt att använda Tjänsten. Tjänsten är endast tillgänglig för personer över 18 år.

 • Tjänsten är kostnadsfri för dig som användare. Axo får sin vinst från sina samarbetspartners och finansiella tjänsteleverantörer inklusive banker, långivare, försäkningsbolag med flera.
 • Du ska uppge korrekt information om dig själv och din finansiella situation
  • Du accepterar att Axo, eller våra samarbetspartnets, kan utföra en kreditprövning, inklusive information om skulder, så kan ske både vid registrering och senade under Låneansökningsperioden vid behov.
  • Ditt konto är personligt och får inte användas av någon annan än dig. Du är ansvarig för all aktivitet som sker via ditt användarkonto. Det är ditt ansvar att hantera lösenord och annan identifieringsinformation på ett säkert sätt så att inte öbehöriga får tillgång till dem.
 • Axo är ansvarig för att utföra de uppdrag som vi utför åt dig i enlighet med Vilkoren.
  • Axos målsättning är att Tjänsten ska vara tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Axo har dock rätt av avbryta Tjänsten vid tekniska fel, mjukvaruuppgradering, systemunderhåll, ändringar, strömavbrott eller liknande förhållanden.
 • Axo har tystnadsplikt avseende all information och alla frågor som Axo får kännedom om i samband med din användning av Tjänsten.
  • Tystnadsplikten gäller inte i de fall du direkt eller indirekt ber Axo att vidarebefordra information, till exempelvis till banker och långivare, eller när Axo är skyldig att lämna ut uppgifter enligt lag, förordning offentligt beslut eller lagakraftvunnen dom.
  • Tystnadsplikten gällen även efter det att avtalsförhållandet upphört.
 • Axo kan inte garantera att banken och långivare lämnar något erbjudare baserat på din ansökan. Axo är inte förkpliktad att ge ditt något erbjudande.
  • Den potentiella lånerelationen är uteslutande mellan dig som låntagare och långivaren. Axo är inte part i något låneförhållande och ansvarar inte för några avtalsförpliktelser mellan dig och tredje part.
 • Under Låneansökningsperioden kan Axo komma att kontakta dig via e-post, SMS och telefon i samband med låneansökningprocessen.
  • Om du registrerar din e-post eller ditt telefonnummer och samtyckt till att ta emot nyhetsbrev eller annan marknadsföring kan vi komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig i samband med olika marknadsföringsåtgärder. Du hittar information om Axos personuppgiftsbehandling i Axos Integritetspolicy.
  • Du kan när som helst återkalla ditt samtycke att ta emot information eller marknadsföring genom att kontakta Axos kundtjänst.
 • Axo kan fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med Villkoren.
  • Du får inte överlåta rätten att använda Tjänsten till andra.
 • Tjänsten tillhandahålls löpande och kan sägas upp av båda parter. Du kan göra detta via e-post till Axos kundtjänst. Vid uppsägning upphör din åtkomst till Tjänsten.
  • Axo kan, utan föregående varning eller ytterligare motivering, begränsa eller stoppa din åtkomst till Tjänsten.
 • Axo förbehåller sig rätten att när som helst ändra Villkoren genom att publicera en reviderad version på sin webbplats. Du måste acceptera den reviderade versionen för att kunna fortsätta använda Tjänsten. Du bekräftar att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av Villkoren nu och varje gång du använder tjänsterna. 13 Jurisdiktion och tvistlösning
 • Villkoren ska uteslutande styras av och tolkas i enlighet med svensk rätt, och du underkastar dig oåterkalleligen de svenska domstolarnas jurisdiktion. Eventuella meningsskiljaktigheter måste lösas i godo. Var och en av parterna kan väcka talan vid de allmänna domstolarna med Stockholms tingsrätt som plats.