<p>Kian är marknadschef på Axo Finans och har stor erfarenhet inom ekonomi och sparande. Han ansvarar för innehållet som publiceras och kvalitetssäkrar informationen på webbplatsen.</p>
By Kian Møller

Kian är marknadschef på Axo Finans och har stor erfarenhet inom ekonomi och sparande. Han ansvarar för innehållet som publiceras och kvalitetssäkrar informationen på webbplatsen.

Referensränta

I den här artikel kommer vi att berätta om referensräntan och dess betydelse för lån, sparande och penningpolitik. Vi kommer att gå igenom hur den påverkar olika typer av lån och sparande, samt vad som är bra att tänka på när referensräntan förändras.

Vad är referensränta?

Referensränta är en ränta som används som grund för att beräkna andra räntor, såsom bolåneräntor och ränta på privatlån, men också räntor på sparkonton och dröjsmålsränta. Referensräntan är en räntesats som bestäms och fastställs av Riksbanken. Den baseras på styrräntan, som även den bestäms av Riksbanken. År 2002 infördes referensräntan och tog då över Riksbankens föregående officiella räntesats, kallad diskontot.

Hur fungerar referensräntan? 

Styrräntan bestämmer nivån på Riksbankens referensränta. Referensräntan motsvarar alltså Riksbankens styrränta. När banker och finansinstitut lånar ut pengar till privatpersoner och företag, baseras räntan på lånen på Riksbankens referensränta. Det innebär att låntagarens ränta är referensräntan plus en individuell marginal som beror på låntagarens kreditvärdighet och andra faktorer. När du ska låna pengar betalar du alltså referensräntan plus en pålagd ränta som tas ut av banken eller långivaren.

Så fastställs referensränta

Riksbanken fastställer den aktuella referensräntan två gånger per år, det vill säga den 1 januari och den 1 juli. Den aktuella referensräntan ska motsvara styrräntan från det föregående halvår. Om det blir nödvändigt att justera referensräntan uppåt eller nedåt kan den avrundas till närmaste halva procentenhet.

Riksbanken bestämmer räntan

Referensräntan är en av de viktigaste räntorna i det svenska ekonomiska systemet. Men har inget penningpolitiskt syfte som är uttalat. Den används för att beräkna andra räntor i samhället. Ett exempel på detta är dröjsmålsräntan, som är en ränta som läggs på fakturor som inte betalas in i tid. Dröjsmålsräntan ska då motsvara den gällande referensräntan plus åtta procent (så länge inget annat avtalats). Detta innebär att när referensräntan är 0 procent, blir dröjsmålsräntan även 8 procent. Genom att använda referensräntan på detta sätt kan man säkerställa en viss stabilitet i det svenska ekonomiska systemet. Genom att förstå hur referensräntan används och hur den påverkar dig som individ kan du dra nytta av den i dina egna ekonomiska beslut.

Hur påverkar referensräntan ditt bolån?

Referensräntan påverkar ditt bolån genom att den används som grund för bankernas rörliga bolåneräntor. Om referensräntan ökar, ökar också bankernas räntor på bolån. Detta innebär att dina ränteutgifter kan öka om du har ett bolån med rörlig ränta. Om referensräntan däremot minskar, minskar också bankernas räntor på bolånen.

Hur påverkar referensräntan ditt privatlån?

Referensräntan påverkar också ditt privatlån, om du har ett lån med rörlig ränta. Men också när du samla lån till ett lån Banker och långivare använder referensränta för att bestämma räntan lånen. Om referensräntan ökar, ökar även räntan på ditt lån och därmed dina månadskostnader. Om referensräntan däremot minskar, minskar räntan på ditt lån och därmed dina månadskostnader. Det är viktigt att vara medveten om hur referensränta påverkar ditt lån och att överväga om du vill ha en fast eller rörlig ränta på ditt lån. En fast ränta innebär att räntan är fast under hela låneperioden, medan en rörlig ränta innebär att räntan kan ändras under låneperioden.

Hur påverkar referensräntan ditt sparande?

Riksbankens referensränta påverkar också ditt sparande genom att den påverkar bankernas sparprodukter. Om referensräntan är hög, innebär det vanligtvis också högre räntor på sparkonton och andra sparprodukter. Om referensräntan däremot är låg, innebär det vanligtvis också lägre räntor på sparprodukter.

Frågor och svar

FAQ

  • Vad är referensräntan?

    Referensräntan är en ränta som fastställs av Sveriges centralbank, Riksbanken. Den används som grund för andra räntor som till exempel bolåneräntor, sparkonton och kreditkortsräntor.

  • Varför ändrar Riksbanken referensräntan?

    Riksbanken ändrar referensräntan för att påverka ekonomin på olika sätt, till exempel för att stabilisera inflationen eller för att stimulera tillväxt.

  • Kan jag påverka referensräntan?

    Nej, du kan inte påverka referensräntan som individ. Referensräntan fastställs av Riksbanken utifrån inflationstakten, ekonomiska förutsättningar och andra faktorer som påverkar den svenska ekonomin.

Hur kan du dra nytta av referensräntan?

Om du har ett bolån med rörlig ränta kan det vara en fördel att följa referensräntan och se till att förhandla med din bank när referensräntan ändras. Detta kan leda till att du får en lägre ränta på ditt bolån och därmed lägre månadskostnader. Om du sparar pengar kan det vara en fördel att välja en sparkonto eller annan sparprodukt med rörlig ränta. På så sätt kan du dra nytta av högre räntor när referensräntan är hög och lägre räntor när referensräntan är låg.

Axo finans logga
Axo finans logga

Vi hjälper dig jämföra räntor

Vi är din pålitliga partner när det gäller att jämföra räntor på lån. Vi hjälper dig att hitta det lån som passar dina behov och din ekonomiska situation bäst. Med vår hjälp kan du spara tid och pengar genom att hitta det bästa lånet med den lägsta räntan. Vi jämför lån och andra räntor snabbt och helt kostnadsfritt. Kontakta oss idag!

Ansök