<p>Kian är marknadschef på Axo Finans och har stor erfarenhet inom ekonomi och sparande. Han ansvarar för innehållet som publiceras och kvalitetssäkrar informationen på webbplatsen.</p>
By Kian Møller

Kian är marknadschef på Axo Finans och har stor erfarenhet inom ekonomi och sparande. Han ansvarar för innehållet som publiceras och kvalitetssäkrar informationen på webbplatsen.

Nominell ränta

Nominell ränta - Så fungerar den

När du behöver låna pengar är det troligt att du kommer att höra talas om den nominella räntan. Den nominella räntan, även känd som årsränta, visar själva kostnaden för lånet, utan att ta hänsyn till eventuella avgifter som uppläggnings- eller aviavgifter. Genom att förstå vad den nominella räntan innebär - och hur den skiljer sig från den effektiva räntan - kan du få en bättre uppfattning om kostnaderna för lånet.

Vad är nominell ränta?

Nominell ränta, som även kallas för årsränta är en avgift som du behöver betala vid privatlån eller andra typer av lån från en bank eller långivare. Denna ränta inkluderar enbart lånekostnaden och tar inte hänsyn till andra eventuella avgifter som kan tillkomma exempelvis vid lånets uppläggning eller vid utskick och hantering av avier. En vanligt förekommande term när man pratar om ränta på lån är just den nominella årsräntan. Den räntesats som brukar framhävas i annonserna för lån och presenteras med stora siffror följt av procenttecknet är ofta den nominella räntan. Det är för att den nominella räntan vanligen visar den lägsta räntan som du kan få på lånet.

Vad betyder nominell ränta?

Ordet nominell betyder “bara på pappret” och innebörden av ordet antyder att det verkliga värdet kan vara något helt annat. Det kan också betyda “bara till namnet” vilket också indikerar att betydelsen av ordet inte håller fast vid ett verkligt värde. Det förklarar därmed innebörden av den nominella ränta ganska bra. Att det är en ränta som på pappret har en viss kostand men där alltså ytterligare kostnader kan tillkomma efterhand.  

Nominell ränta vs effektiv ränta? 

När du vill låna pengar eller samla lån kommer du att se två olika räntor som anges i låneavtalet - nominell ränta och effektiv ränta. Nominell ränta är den räntesats som anges i avtalet och är oftast uttryckt som en årlig procentsats. Det är den ränta som du betalar på det belopp som du lånar, utan att ta hänsyn till några andra kostnader som kan vara inblandade. Effektiv ränta å andra sidan tar hänsyn till alla kostnader som är relaterade till lånet. Det kan inkludera avgifter, administrativa kostnader och andra ränteökningar som kan tillkomma under låneperioden. Den effektiva räntan ger dig alltså en mer exakt bild av den totala kostnaden för ditt lån, och ger dig en bättre möjlighet att få en tydligare bild när du jämför lån från olika kreditgivare.

Nominell ränta: Visar kostnad för att låna pengar
Effektiv ränta: Visar den totala kostnaden för lånet, alltså inklusive alla avgifter.

Räkna ut Nominell ränta

Föreställ dig att du vill ta ett privatlån och låna 50 000 kronor för att renovera köket. Långivaren erbjuder en årlig ränta på 4%, vilket innebär att den nominella räntan också är 4%. Detta betyder att du kommer att betala 2 000 kronor i nominell ränta per år. Men tänk på att det också kan finnas andra avgifter som tillkommer, såsom uppläggningsavgifter och aviavgifter, som kan göra att den effektiva räntan ökar. Den effektiva räntan är en bättre indikator på den totala kostnaden för lånet eftersom den tar hänsyn till både räntan och avgifterna.
Så om du lånar 50 000 kronor till en årlig nominell ränta på 4% med en uppläggnings avgift på 500 kronor och en aviavgift på 19 kronor per månad i 5 år, blir den effektiva räntan 4,96%. Detta innebär att du kommer att betala mer än bara den nominella räntan och avgifterna för lånet.

Nominell ränta Formel 


Formeln för nominell ränta är:

Nominell ränta = (årsränta / antal ränteperioder per år) x 100%


Till exempel, om ett lån har en årsränta på 8% och räntan beräknas månadsvis,skulle formeln se ut så här:

Nominell ränta = (8% / 12) x 100% = 0,67% x 100% = 6,67%


Därför är den nominella räntan för lånet 6,67%

Nominell ränta - räntan som ofta visas upp

Vid marknadsföring och annonsen för lån visas alltid den nominella räntan, men den effektiva räntan är vanligtvis svår att upptäcka. Detta beror på att den effektiva räntan, som alltid är högre än den nominella räntan på grund av olika avgifter, ofta döljs i det finstilta. Enligt Konsumentkreditlagen är det dock obligatoriskt att inkludera den effektiva räntan i all reklam för lån.

Vanliga frågor om nominell ränta

FAQ

 • Hur skiljer sig nominell ränta från effektiv ränta?

  Nominell ränta är den grundläggande räntesatsen för ett lån, medan effektiv ränta tar hänsyn till alla avgifter och kostnader som är förknippade med lånet, såsom uppläggningsavgifter och aviseringsavgifter. Effektiv ränta ger därför en mer exakt bild av de totala kostnaderna för lånet jämfört med den nominella räntan.

 • Påverkar låneperioden den nominella räntan?

  Låneperioden kan ha en inverkan på den nominella räntan. Generellt sett kan långivare erbjuda lägre nominella räntor för kortare löptider, eftersom risken för att låntagaren inte kan betala tillbaka lånet anses vara lägre. Omvänt kan långivare erbjuda högre nominella räntor för längre löptider på grund av den ökade risken.

 • Är nominell ränta detsamma som fast ränta?

  Nej, nominell ränta är inte detsamma som fast ränta. Nominell ränta är en grundläggande räntesats som inte inkluderar några avgifter eller kostnader, medan fast ränta är en räntesats som förblir oförändrad under hela låneperioden. Ett lån kan ha en nominell ränta som är fast, men det kan också ha en nominell ränta som är rörlig och ändras över tid.

 • Hur påverkar kreditvärdighet den nominella räntan?

  Din kreditvärdighet kan ha en stor inverkan på den nominella räntan som du erbjuds när du ansöker om ett lån. Långivare och banker ser på din kreditvärdighet för att bedöma risken för att du inte betalar tillbaka lånet. Om du har en hög kreditvärdighet anses du vara en lågrisk låntagare, vilket kan leda till att du får en lägre nominell ränta. Omvänt kan en låg kreditvärdighet leda till att du får en högre nominell ränta, eftersom långivaren anser att risken för att du inte betalar tillbaka lånet är större.

Kolla inte på nominell ränta när du jämför lån

När du funderar på att ta ett lån är det viktigt att du är medveten om att den nominella räntan inte ger en heltäckande bild av lånekostnaden. Det kan vara frestande att utgå från den, men det kan leda till en missvisande uppfattning av det faktiska priset för lånet. Istället rekommenderas det att du alltid jämför effektiva räntor för att få en så realistisk bild som möjligt av lånekostnaden. Att jämföra den effektiva räntan istället för den nominella räntan är det mest pålitliga sättet att få en korrekt uppfattning om de verkliga kostnaderna för lånet. Effektiv ränta inkluderar alla kostnader som är förknippade med lånet, till exempel amorteringar och avgifter. Det ger dig en mer detaljerad och fullständig bild av hur mycket lånet kommer att kosta dig.

Axo finans logga
Axo finans logga

Axo Finans jämför räntan

Ett bra tips är att alltid jämföra låneerbjudanden innan du tar ett beslut. På så sätt kan du vara säker på att du gör ett välgrundat val. Vi på Axo Finans kan hjälpa dig att jämför lån på ett smart sätt. Helt kostnadsfritt.

Ansök nu