Trygghetsförsäkring

Teckna Axo Finans trygghetsförsäkring

Ring oss 0771-323400

Trygghetsförsäkring hos Axo Finans

Med en trygghetsförsäkring får du extra trygghet. Skulle du råka ut för en olycka eller annan oförutsägbar händelse såsom plötslig sjukdom eller arbetslöshet kan livet komma att kännas väldigt tufft. Vid dessa tillfällen vill vi på Axo Finans finnas där för dig. Vi vet att livet inte alltid går som man tänkt sig och då kan det kännas tryggt att ha en extra ekonomisk trygghet att falla tillbaka på.

Vad är en trygghetsförsäkring?

Under livets gång finns det alltid en risk att oförutsägbara händelser inträffar som kan rubba en annars fullt fungerande vardag. Sjukdomar, olyckor, ofrivillig arbetslöshet eller i värsta fall dödsfall är alla otäcka händelser som vi dessvärre alla kan utsättas för. När händelser som dessa inträffar känns det ofta som att hela livet ställs på sin spets och då kan det kännas skönt att veta att du faktiskt kan få stöttning när det känns som allra svårast. 
Med Axo Finans trygghetsförsäkring får du ersättning om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet och/eller långtidssjukskrivning. Drabbas du av särskilt allvarliga sjukdomar eller i värsta fall dödsfall utbetalas istället ett engångsbelopp på 100 000 respektive 50 000 kronor. Vår ersättning är tänkt att täcka dina kostnader för de mest vitala utgifterna såsom exempelvis mat, hyra och lån i upp till 12 månader vilket ger dig en chans att återigen komma upp på fötterna.

Mer om trygghetsförsäkringens villkor: 
Förköpsinformation och fullständiga villkor
Produktinformation 

Trygghetsförsäkring - för din trygghet

Med vår ekonomiska trygghetsförsäkring kan du gå genom livet med lite lättare steg. Vår trygghetsförsäkring ger dig rätt till ersättning om du skulle bli sjukskriven eller på annat vis förlorar möjligheten att arbeta. Tecknar du vår försäkring har du och din familj också rätt till ersättning om du blir allvarligt sjuk och mot all förmodan skulle avlida. Det är enkelt att teckna en trygghetsförsäkring med Axo Finans både för dig som redan är kund hos oss sedan tidigare men också för dig som vill bli kund och önskar ta del av trygghetsförsäkringen.

Fördelar med trygghetsförsäkring

 • Ersättning
  • Ersättning upp till 10 000 kr/månad om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Vid vissa allvarliga sjukdomar eller dödsfall utbetalas ett engångsbelopp på 100 000 kr eller 50 000 kr.
 • Täcker kostnader
  • Täcker kostnader för bland annat lån, hyra, och mat
 • Ersättningen betalas
  • Ersättningen betalas ut upp till 12 månader och är helt skattefri

Trygghetsförsäkring - vad ingår?

Vår trygghetsförsäkring är utformad för att vara så heltäckande som möjligt och innehåller skydd mot bland annat ofrivillig arbetslöshet eller sjukskrivning .  Vår ekonomiska trygghetsförsäkring omfattar även dig som drabbas av allvarlig sjukdom. Försäkringen täcker även plötsliga dödsfall till följd av olycka eller allvarsam sjukdom.

Vid ofrivillig arbetslöshet eller sjukskrivning ingår följande:


 • Ersättning för dig som är 100 % sjukskriven eller 100 % ofrivilligt arbetslös
 • Månatlig ersättning på upp till 10 000 kr/månad
 •  Skattefri ersättning i upp till 12 månader
 • Utbetalning direkt till ditt konto

Engångsbelopp vid olycksfall, allvarlig sjukdom eller dödsfall 


 • Engångsbelopp på 100 000 kr betalas som ersättning för dig som är allvarligt sjuk
 • Engångsbelopp på 50 000 kr betalas som ersättning vid dödsfall till följd av olycka eller sjukdom till dödsboet (om inte annat meddelats)

Vem kan teckna trygghetsförsäkring?

Vi vill att du ska kunna känna dig trygg och att fler ska ha ett ekonomiskt skydd att falla tillbaka på om oförutsägbara och plötsliga händelser skulle inträffa som skakar om vardagen. Men även om vi allra helst skulle vilja erbjuda alla människor den extra tryggheten som vår trygghetsförsäkring innebär är vi tvungna att göra vissa begränsningar och sätta upp ett par krav du som tecknar försäkringen behöver uppfylla.

Nedan ger vi dig en inblick i vilka krav och kriterier du behöver uppfylla för att kunna teckna trygghetsförsäkring från Axo Finans.

Krav för att teckna Axo Finans försäkring:

 • Du måste vara mellan 18 och 65 år
 • Du måste vara folkbokförd i Sverige
 • Du måste vara tillsvidareanställd och arbeta minst 16 timmar i veckan
 • Du får inte känna till någon risk om att du inom kort riskerar att bli varslad, permitterad eller uppsagd 

Försäkringen får inte heller tecknas om du redan är införstådd med att du har en sjukdom som du riskerar att inom kort bli sjukskriven för. Vår trygghetsförsäkring gäller alltså bara för dig som utsätts för sjukdom, ofrivillig arbetslöshet eller olycka som inträffar efter du tecknat försäkringen.

Så tecknar du Axo Finans trygghetsförsäkring

 • Befintliga kunder
  • Du kan ringa till oss och teckna försäkringen tillsammans med en av våra medarbetare direkt. 
 • Nya kunder
  • Är du inte kund hos oss sedan tidigare kan du teckna försäkringen i samband med att du tar ett lån hos oss.
 • Önskar du att teckna trygghetsförsäkring och lån via telefon använder du telefonnummer: 0771-323400.
  • I dagsläget behöver du vara kund hos oss för att kunna ta del av vår trygghetsförsäkring men det går självklart bra att teckna försäkringen i samband med att du ansöker om lån hos oss och på så vis bli kund. 

Trygghetsförsäkring - så omfattas du

Vår försäkring finns till för dig som utsätts för en plötslig och oförutsägbar händelse som på ett eller annat sätt gör att du tillfälligt inte kan arbeta. Råkar du ut för sjukskrivning eller arbetslöshet under en längre period är ofta ekonomin något av det första man fruktar. Hur ska räkningarna kunna betalas om din inkomst på ett eller annat sätt begränsas?
Denna känsla och fråga leder ofta till ännu mer stress i en redan jobbig situation. Av den anledningen finns vår trygghetsförsäkring som hjälper dig ekonomiskt när livet vänds upp och ner. Vår försäkring ger dig en ekonomisk grund att stå på som hjälper dig när du själv inte har möjlighet att arbeta. 

Vår trygghetsförsäkring omfattar också dig som utsätts för vissa allvarliga sjukdomar men även dödsfall. Skulle du som tecknat försäkringen avlida som en direkt följd av en olycka eller en sjukdom under försäkringsperioden kommer ditt dödsbo också betalas ut en större engångssumma. 

Skulle du utsättas för en allvarlig sjukdom under tiden du är tecknad av försäkringen kommer du även då betalas ut ett större engångsbelopp.

Exempel på diagnoser som omfattas av försäkringen

Det finns en mängd allvarsamma sjukdomar som kan drabba oss människor. Vår trygghetsförsäkring täcker många utav dessa och skulle en av nedan angivna sjukdomar drabba dig är du berättigad ersättning av oss i form av ett högre engångsbelopp på 100 000 kr.

De sjukdomar som omfattas av vår trygghetsförsäkring är:


 • Hjärt- och kärlsjukdom 
 • Hjärninfarkt 
 • Hjärntumör 
 • Cancer 
 • Synförlust 
 • Dövhet
 • Organtransplantation 
 • Njursvikt

I våra villkor kan du läsa mer om vilka tillstånd och sjukdomar som omfattas av vår trygghetsförsäkring.

Kostnadsexempel för Axo Finans trygghetsförsäkring

Hur mycket en ekonomisk trygghetsförsäkring från Axo Finans kommer kosta beror på vilket belopp du vill försäkra dig för. Ju högre månatlig ersättning du önskar att få vid arbetsoförmåga eller tillfällig arbetslöshet desto högre blir din premie per månad. Oavsett vilken månatlig ersättning du önskar är dock engångsutdelningen densamma vid både dödsfall och allvarlig sjukdom. 

Premie per månadEngångsutdelning vid allvarlig sjukdom
Engångsutdelning vid dödsfall
Premie per månad
199 kr100 000 kr50 000 kr2 000 kr
299 kr100 000 kr50 000 kr4 000 kr
399 kr100 000 kr50 000 kr6 000 kr
499 kr100 000 kr50 000 kr8 000 kr
599 kr100 000 kr50 000 kr10 000 kr

Så anmäler du en skada och startar försäkringsärende

Har du blivit utsatt för en olycka, arbetsskada, sjukdom eller på annat sätt inte har möjlighet att jobba och önskar att ansöka om ersättning för detta. Kan du känna dig trygg med att det är väldigt enkelt att starta ett försäkringsärende hos oss på Axo Finans. Har du tecknat vår trygghetsförsäkring och blivit utsatt för något som omfattas av försäkringen bör du så fort som möjligt anmäla det till oss. Eftersom utredningen då kan starta fortare vilket i sin tur möjliggör att du får din ersättning utbetald snabbare. Försäkringsförmedlaren WTW administrerar försäkringen vid skada. Kontakta WTW här och anmäl din skada. 

Nedan går vi igenom stegen för hur du anmäler ditt försäkringsärende.

Anmäl försäkringsärende

 1.  Gå in på vår hemsida och anmäl ditt ärende. 
  1. Så fort du får tillfälle rekommenderar vi att du anmäler händelsen. Det gör du genom att besöka försäkringsförmedlaren WTW hemsida.  
 2.  Beskriv händelseförloppet och skicka in din anmälan. 
  1. När du anmäler händelsen uppskattas om du är så detaljerad som möjligt i din beskrivning av ärendet. Detta för att det ska kunna göras en så korrekt bedömning som möjligt och undvika följdfrågor och därmed längre ledtider.
 3. Skriv in dina personliga uppgifter och skicka in nödvändiga handlingar.
  1. För att WTW som administrerar försäkringen ska kunna hantera ditt försäkringsärende önskar vi även att du skickar in de handlingar och all nödvändig dokumentation som krävs för att underlätta bedömning. 
 4. Vi tar ditt ärende under bedömning och skickar sedan ut den potentiella ersättningen till dig.
  1. Utredningen för ditt försäkringsärende påbörjas så snabbt som möjligt. Uppfyller du kraven för ersättning skickas den snarast ut till dig.

Lämna korrekta uppgifter

Kom ihåg att alltid lämna korrekta och fullständiga uppgifter till oss. Ju mer detaljerad du är i din beskrivning av händelsen desto snabbare kan vi hantera ditt ärende och därefter betala ut ersättningen till dig. Det är viktigt att du också är sanningsenlig i din anmälan. Skulle någon av uppgifterna du lämnar vara felaktiga eller inte stämma överens med verkligheten ses detta som en brottslig handling och ett försäkringsbrott vilket är straffbart enligt Svensk lag. 

Trygghetsförsäkring - skaffa den idag

Ring oss 0771-323400

Vanliga frågor om trygghetsförsäkring

 • Gäller försäkringen även när jag är utomlands?

  Ja. Vår trygghetsförsäkring gäller dygnet runt oavsett vart du befinner dig i världen. Befinner du dig utanför Sverige i över 12 månader upphör dock försäkringen att gälla.

 • När slutar trygghetsförsäkringen att gälla?

  Försäkringen slutar gälla först när den försäkrade fyller 67 år om inte avtalet sagts upp innan dess. Försäkringen slutar också att gälla om den försäkrade skulle avlida under försäkringsperioden.

 • Finns det tillstånd som trygghetsförsäkringen inte omfattar?

  Det finns tillfällen då försäkringen inte täcker vissa sjukdomstillstånd. Exempelvis kommer inte försäkringen ersätta sjukdomar som uppkommit innan försäkringen tecknades. Sjukdomstillstånd där sjukdomen uppkommit av självförvållat beteende kommer inte heller täckas av försäkringen.

 • Behöver jag ha ett läkarintyg för att bli godkänd ersättning?

  Ja. För att vi ska kunna utreda huruvida du är berättigad ersättning eller inte kommer vi behöva ett läkarintyg och underlag som påvisar att du utsatts för det påstådda tillståndet eller sjukdomen.

 • Hur högt är ersättningsbeloppet?

  Vilket ersättningsbelopp du får vid sjukskrivning eller arbetslöshet beror på vilken premie du betalar per månad. Med vår trygghetsförsäkring kan du välja mellan ett ersättningsbelopp på mellan 2 000 och 10 000 kronor i månaden.

 • Vad kostar trygghetsförsäkringen?

  Hur mycket du betalar per månad för din trygghetsförsäkring beror på hur hög ersättning du valt att försäkra. Vår trygghetsförsäkring kostar mellan 199 och 599 kronor i månaden.

 • Kan jag ändra ersättningsbelopp efter jag tecknat trygghetsförsäkringen?

  Ja. Vill du ändra något i din försäkring, exempelvis ersättningsbelopp, är detta fullt möjligt. För att göra ändringar i din försäkring kontaktar du oss på Axo Finans per telefon så hjälper vi dig mer än gärna.

 • Kan jag teckna en ekonomisk trygghetsförsäkring om jag också är berättigad A-kassa?

  Ja. Vår trygghetsförsäkring har ingenting med A-kassan att göra. Du kan alltså både vara berättigad A-kassa och samtidigt få ut ersättning från oss.