Axo Finans vill ha nöjda kunder


Våra kunder är väldigt nöjda med våra tjänster enligt våra kundundersökningar . Vi strävar alltid efter att förbättra vår hantering och som kund har du givetvis möjlighet att kontakta oss om du upplever en felaktig behandling.

Klagomålsansvarig på Axo Finans

Om du som kund tycker vi gjort fel ska du i första hand tala med den lånehandläggare som är berörd. Denne kommer vid behov att vända sig till sin närmsta chef för att försöka reda ut vad som hänt och därefter ge besked.

Har du ytterligare frågor kan du dessutom kontakta vår klagomålsansvarig via e-mail: klagomal@axofinans.se eller ringa 0771-32 34 00. 

Vi kommer inom fjorton dagar att bekräfta ditt inkomna ärende samt påbörja en utredning. Under utredningen inhämtar vår klagomålsansvarig nödvändig information för att kunna bedöma ärendet. Målsättningen är att handlägga hela ärendet inom fjorton dagar. Vårt besked med ställningstagande och motivering kommer sedan skickas till dig.

Ärendet framställs till klagomal@axofinans.se eller:

Axo Finans AB
Klagomålsansvarig
Box 3040
136 03 Haninge
Sverige

0771 323400

Om du inte är nöjd efter att din lånehandläggare eller klagomålsansvarig har hanterat ditt ärende kan du alltid vända dig till: Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumentverket eller Finansinspektionen.