<p>Kian är marknadschef på Axo Finans och har stor erfarenhet inom ekonomi och sparande. Han ansvarar för innehållet som publiceras och kvalitetssäkrar informationen på webbplatsen.</p>
By Kian Møller

Kian är marknadschef på Axo Finans och har stor erfarenhet inom ekonomi och sparande. Han ansvarar för innehållet som publiceras och kvalitetssäkrar informationen på webbplatsen.

Aviavgift

Aviavgift är inte lika vanligt förekommande idag som för ett antal år sedan. En administrativ avgift som aviavgiften används inte i samma utsträckning eftersom vi alltmer betalar digitalt. Men för de som fortfarande får fakturor hem i postlådan är aviavgift fortsatt ett inslag i vardagen.

Vad är aviavgift?

Aviavgiften är en administrativ kostnad som uppstår när ett företag skickar ut en pappersfaktura till sina kunder. Denna avgift täcker kostnaderna för att skapa, skriva ut och skicka fakturan. Så om du exempelvis vill låna pengar och tar ett privatlån som du sedan betalar av, skickas en betalningsfaktura till dig. Om du har valt att få fakturan på posten kan det i vissa fall tillkomma en administrativ kostnad i form av en aviavgift utöver fakturan. Om du betalar fakturan digitalt eller via autogiro behöver du inte betala någon aviavgift.

Varför finns aviavgifter?

Syftet med en aviavgift är att täcka de administrativa kostnaderna som blir i samband med fakturering. Dessa kostnader inkluderar bland annat papper, skrivare, kuvert, porto och personalens jobb.

Fakturans olika delar

En typisk faktura består av flera delar, såsom fakturahuvud, fakturadetaljer och betalningsinformation. Fakturahuvudet innehåller avsändarens och mottagarens information, medan fakturadetaljerna visar varorna eller tjänsterna som köpts och deras kostnader. Betalningsinformationen innehåller viktig information om hur och när betalningen ska ske. Där ser du även om en aviavgift är pålagd eller inte.

Hur fungerar aviavgifter?

När ett företag skickar ut en faktura till sina kunder, läggs en aviavgift ofta till för att täcka de administrativa kostnaderna som nämnts tidigare. Denna avgift varierar mellan olika företag och kan variera beroende på fakturans storlek och komplexitet. Om du vill samla lån och väljer att göra det kommer du att få välja betalsätt när du börjar återbetala lånet. Om du vill ha en fysisk faktura hemskickad till dig kommer troligen en aviavgift läggas på. Men om du istället väljer att betala med e-faktura eller med autogiro kommer det inte tillkomma någon kostnad för fakturan.

Beräkning av aviavgift

Aviavgiften beräknas utifrån de faktiska kostnaderna för att skapa och skicka fakturan. Detta inkluderar kostnader för papper, skrivare, kuvert, porto och personal. Avgiften kan variera mellan olika företag och beror på fakturans storlek och komplexitet. Det vanligaste är att en fast avgift läggs på. En fast aviavgift är en bestämd summa som företaget tar ut för att skicka en faktura, oavsett fakturans storlek eller belopp. Detta kan variera mellan företag, men ligger ofta kring 20-50 kronor per faktura.

Så påverkar aviavgifter dig som konsument

Som konsument kan aviavgifter innebära en extra kostnad utöver det belopp som faktiskt ska betalas för de varor eller tjänster som köpts. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på eventuella avgifter som kan tillkomma på fakturan och att överväga alternativa betalningsmetoder om möjligt. Företag måste täcka sina administrativa kostnader för att kunna erbjuda sina produkter och tjänster till konsumenterna. Aviavgifter är ett sätt för företagen att täcka dessa kostnader, men det kan också innebära en extra börda för konsumenterna. Som konsument är det viktigt att vara medveten om dessa avgifter och att fundera på om det finns några alternativa betalningsmetoder som kan hjälpa till att undvika dem.

Hur kan man undvika aviavgifter?

Det finns flera sätt att undvika aviavgifter. Ett alternativ är att använda sig av elektroniska fakturor istället för pappersfakturor. Elektroniska fakturor, även kallade e-faktur eller autogiro, skickas digitalt och innebär vanligtvis inga extra avgifter. Det är även mer miljövänligt och bidrar till att minska pappersförbrukningen.

Elektroniska alternativ till pappersfakturor

För att undvika aviavgift kan du använda dig av elektroniska alternativ, såsom e-faktura och autogiro. Dessa alternativ är både smidiga och kostnadseffektiva och kan hjälpa till att minska de administrativa kostnaderna för både företaget och för dig själv som konsument.

Lagstiftning kring aviavgifter

Riksbankens regler

Riksbanken har ingen direkt lagstiftning kring aviavgifter, men de har utfärdat riktlinjer och rekommendationer för hur företag och banker bör hantera aviavgifter för att säkerställa att konsumenterna inte betalar orimligt höga avgifter.

Konsumentverkets riktlinjer

Konsumentverket har också uttalat sig om aviavgifter och menar att de bör vara skäliga i förhållande till de faktiska kostnaderna för att hantera fakturan. Konsumentverket rekommenderar även att företag erbjuder kostnadsfria alternativ för att få fakturan, exempelvis via e-post eller e-faktura. Lagen säger att om företaget erbjuder både pappersfaktura och e-faktura, ska kunden kunna välja det alternativ som passar dem bäst utan att behöva betala en extra avgift. Om företaget enbart erbjuder e-faktura, bör de erbjuda en kostnadsfri möjlighet att ta emot fakturan, t.ex. via e-post.

Reklamera aviavgiften

Om du anser att en aviavgift är orimlig eller att företaget inte har informerat dig om den, kan du reklamera avgiften. Kontakta företaget och förklara varför du anser att avgiften är felaktig, och be om en justering eller återbetalning.

Axo finans logga
Axo finans logga

Axo Finans och aviavgift

Axo Finans är en låneförmedlare som hjälper kunder att hitta och jämföra lån och samla lån hos långivare. När det gäller aviavgifter, är det viktigt att känna till att Axo Finans själva inte tar ut några avgifter för sina tjänster, men de långivare som förmedlar lån från kan ha aviavgifter. Du kan själv bestämma hur du vill betala tillbaka ditt lån, så om du väljer att betala digitalt tillkommer ingen aviavgift. Testa och jämför lån med oss idag.

Ansök nu