Information om Axo Finans försäkring

Trygghetsförsäkring med Axo Finans


  • Ersättning upp till och med 10 000 kr/månad om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller sjukskrivning. Vid vissa allvarliga sjukdomar eller dödsfall utbetalas i stället ett engångsbelopp på 100 000 kr/50 000 kr.
  • Bidrar till att täcka dina kostnader för exempelvis: hyra, mat och lån
  • Ersättningen betalas ut upp till 12 månader och är skattefri

    Förköpsinformation och fullständiga villkor
    Produktinformation

Skada och premiebetalning

Anmäl skada 

Försäkringsförmedlaren WTW administrerar premiebetalningar och skador för denna försäkring.

Om du har en skada så fyll din skadeanmälan som du hittar här.


Betalning med autogiro 

Dragning sker varje månad med betaldatum den 27:e. Om betaldatum infaller på en helgdag kommer dragningen att utföras närmast föreliggande bankdag. Om du ännu inte har registrerat dig för autogiro så kan du besöka PayEx för att aktivera ett smidigare premiebetalningssätt.


Om du har frågor om din premiebetalning kontakta WTW Kundtjänst på:

 Ring oss på 08 - 546 359 61

 trygghetsforsakring@wtwco.com

Ändra eller säga upp försäkringen

Hur ändra jag min försäkring?

Om du vill ändra något i din försäkring, vänligen kontakta Axo Finans per telefon eller e-post.


Hur säger jag upp min försäkring?

Om du vill utnyttja din lagstadgade ångerrätt så kontakta Axo finans enligt uppgifterna till höger. Ångerrätten gäller 14 dagar från det att du fick dina försäkringshandlingar. Försäkringen upphör då från försäkringens startdag.

Oberoende av ovan så kan du när som helst säga upp din försäkring genom att kontakta Axo Finans. Försäkringen gäller då dagen ut och upphör sedan. Du betalar försäkringspremie fram till att försäkringen upphör.

För ytterligare information om hur du ändrar eller säger upp försäkringen vänligen kontakta Axo Finans:

Ring oss på 0771-323400

Skicka e-post